UAB „Vilkmergės klinika“ įgyvendina projektą pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas. Šiuo projektu planuojama spręsti augantį gyventojų
sergamumą rajone gerinant teikiamų paslaugų kokybę bei prieinamumą pacientams.
Projekto tikslas – pagerinti UAB „Vilkmergės klinika“ teikiamų pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei didinti jų prieinamumą.
Projekto metu numatytas patalpų remontas, odontologinės ir medicininės bei
kompiuterinės įrangos įsigijimas, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūrai,
įsigijimas. Tokiu būdu tikimasi kokybiškesnės bei greitesnės ligų diagnostikos bei
gydymo.
Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos odontologinės ir medicininės bei kompiuterinės
įrangos, kokybiškesnės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos
klinikoje prisirašiusiems pacientams. Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės grupėms
prieinamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau gyventojų
apsilankys pas šeimos gydytojus, bus tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės.
Planuojamo įgyvendinti projekto laukiamas ilgalaikis rezultatas – mažėjantis Ukmergės
rajono gyventojų sergamumas. Tikimasi,  kad daugiau Ukmergės gyventojų galės
pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, jos taps kokybiškesnės
ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, bus greičiau
diagnozuojamos ligos, sutrumpės gydymo laikas.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-
CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projekto pavadinimas – Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas UAB „Vilkmergės klinika“.
Projekto vykdytojas – UAB „Vilkmergės klinika“.