Dovilė Jacikevičienė

Šeimos gydytoja

Vaiko auginimo atostogose.

Šeimos gydytoja Dovilė Balandė 2006 m. baigė Vilniaus universitetą medicinos studijų krypties medicinos programą, 2007 m. baigė internatūrą, po trijų metų baigė šeimos medicinos rezidentūros studijas. Patyrusi specialistė nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, konferencijose. Turinti profesinės patirties, komunikabili.